Artykuły na tym blogu są nieoficjalnymi tłumaczeniami XKCD What If. Teraz również na Facebooku!

16.08.2014

Plastikowy dinozaur


Oryginalny artykuł: Plastic Dinosaurs

Plastik produkuje się z ropy naftowej. Ropa naftowa powstaje z martwych dinozaurów. Ile prawdziwego dinozaura jest w plastikowym dinozaurze?

— Steve Lydford

Nie wiem.


Węgiel, ropa naftowa i inne paliwa kopalne powstawały w ciągu milionów lat z pogrzebanych pod ziemią szczątków martwych organizmów. Standardowa odpowiedź na pytanie “Z czego powstaje ropa naftowa?” brzmi “Z glonów i morskiego planktonu”. Innymi słowy, w ropie naftowej nie ma dinozaurów.


Tyle, że nie jest to do końca prawda.


Większość z nas ma jedynie do czynienia z różnymi produktami pochodnymi ropy naftowej, jak nafta, plastik i frakcje w kolejnych dystrybutorach na stacji benzynowej. Na tej podstawie łatwo sobie wyobrazić pierwotny materiał jako czarną gęstą substancję.
Badając paliwa kopalne możemy znaleźć wskazówki na temat ich pochodzenia. Różne cechy substancji takich jak węgiel, ropa czy gaz ziemny zależą od tego jakie organizmy weszły w ich skład i co dokładnie się z nimi stało; a także gdzie owe organizmy żyły, jak zginęły, co się stało z ich szczątkami oraz jakich temperatur i ciśnień doświadczyły post mortem.


Historia opowiadana przez materię organiczną jest na wiele sposobów zniekształcana na przestrzeni milionów lat, a przemysł naftowy wkłada bardzo dużo wysiłku w zatarcie tego, co z owej historii pozostało i przerobienie surowej ropy na jednorodne substancje o przewidywalnych właściwościach. Kiedy spalamy paliwo, historia jest ostatecznie zamazywana i jurajska energia słoneczna która wiązała węglowodory przez epoki jest ostatecznie uwalniana w silnikach naszych samochodów[1]W procesie fotosyntezy rośliny wykorzystują energię słoneczną, aby produkować skomplikowane związki organiczne z wody i dwutlenku węgla. Spalając materię organiczną zwracamy tę wodę i CO2 do atmosfery. W krótkim czasie uwalniamy dwutlenek węgla który był składowany przez miliony lat. To musi mieć pewne konsekwencje..Historia zachowana w skałach jest skomplikowana. W układance brakuje pewnych elementów, inne, zniekształcone, mylą trop. Geolodzy, zarówno badacze, jak i ci na usługach przemysłu, starają się zrekonstruować układankę na podstawie dostępnych przesłanek[2]Moją ulubioną książką z obszaru nauk o Ziemi jest Dinozaury i krater śmierci Waltera Alvareza. Opowiada ona historię zagłady dinozaurów jakby była to zagadka kryminalna rozwiązywana w procesie fascynującego śledztwa..


Większość ropy naftowej pochodzi z morskich organizmów pogrzebanych na dnie oceanu. Jednak romantyczna koncepcja, według której w paliwach można odnaleźć echa gadzich olbrzymów niegdyś zamieszkujących Ziemię, zawiera ziarno prawdy. Aby ropa naftowa mogła powstać, duża ilość bogatej w wodór materii organicznej musi zostać w krótkim czasie pogrzebana w środowisku ubogim w tlen[3]Obecność tlenu zazwyczaj podowuje, że paliwo się pali.. Najczęściej zdarza się to w płytkich morzach szelfowych, w których powtarzające się napływy bogatej w substancje odżywcze wody z oceanicznych głębin powodują zakwity planktonu i glonów. Plankton szybko konsumuje dostępne substancje odżywcze, obumiera i opada na ubogie w tlen dno jako śnieg morski. Jeżeli zostanie szybko pogrzebany, może przeobrazić się w ropę i gaz. Z drugiej strony lądowe formy życia mają większe szanse uformować tofr, który może dać początek złożom węgla. Reasumując:
Ale jak to zwykle bywa z prostymi modelami, jest to zbytnie uproszczenie. Powstawanie węglowodorów jest złożonym procesem i wiele czynników może mieć na nie istotny wpływ. Do oceanu trafia duża ilość materii organicznej. Pewna część wymiesza się z osadami, które dadzą początek złożom ropy[4]Jeżeli chcesz spędzić cały dzień czytając artykuły na temat węglowodorów i osadów oceanicznych, możesz zacząć tu, tu, tu (płatny dostęp), tu i tu. Jeśli znudzisz się w połowie, jak ja, i wolisz poczytać coś lżejszego, możesz zagłębić się w szalone teorie spiskowe, według których ropa naftowa wcale nie pochodzi z materii organicznej i mamy jej niewyczerpane zasoby. Fakt ten jest ukrywany przed nami przez Nowy Porządek Świata oraz Iluminatów.. Niektóre pola naftowe, w szczególności te w Australii, powstały w dużej mierze z organizmów lądowych. W większości były to rośliny, ale z pewnością pewną część stanowiły zwierzęta[5]Warto przy tym pamiętać o dinozaurach żyjących w wodzie, takich jak spinozaur..
Niezależnie od pochodzenia, jedynie niewielka część ropy, z której wyprodukowano plastikowego dinozaura, pochodzi bezpośrednio z ciał dinozaurów. Jeżeli pochodzi ona z mezozoicznych pól naftowych powstałych w dużej części z materii lądowej, może zawierać nieco więcej dinozaurów. Jeśli pochodzi z wcześniejszych epok, z morskich żródeł, może w ogóle nie zawierać szczątków dinozaurów. Aby odpowiedzieć na pytanie z większą dozą pewności, trzebaby przeprowadzić żmudne śledztwo w celu zbadania każdego etapu produkcji tej konkretnej zabawki.
Spójrzmy jednak na pytanie z nieco innej perspektywy. Niemal każda cząstka wody była kiedyś częścią dinozaura. Człowiek, jak większość ziemskich organizmów, składa się w większości z wody. A zatem twoje ciało powstało w większym stopniu z dinozaurów niż plastikowa zabawka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz