Artykuły na tym blogu są nieoficjalnymi tłumaczeniami XKCD What If. Teraz również na Facebooku!

30.03.2013

Zielone krowy

Oryginalny artykuł: Green Cows

O ile mniej jedzenia potrzebowałyby krowy, gdyby były zdolne do fotosyntezy?
— Anonim


W pewnym sensie krowy korzystają z fotosyntezy. Łąka, na której pasą się cały dzień, czerpie energię ze słońca i magazynuje ją chemicznie. Krowa w ciągu kilku minut zjada trawę, która rosła tygodniami.


Krowa rasy Jersey może wystawić na słońce powierzchnię około dwóch metrów kwadratowych. Musielibyśmy wytresować krowy, żeby stawały pod odpowiednim kątem. Prawdopodobnie jednak nie byłoby to takie trudne. Wyniki badań wskazują, że krowy naturalnie ustawiają się w linii północ - południe.

Chlorofil jest w stanie pobrać około 3-6% energii padających na niego promieni słonecznych. Zakładając, że każdego dnia krowa otrzymuje równowartość sześciu godzin dziennego maksimum światła, w ciągu dnia zielona krowa otrzymałaby niecałe 6 milionów dżuli energii.


Czy to dużo? 450 kilogramowa krowa na pastwisku zjada w ciągu dnia około 10 kilogramów suchej masy, co przekłada się na 50 milionów dżuli energii metabolicznej. Zatem fotosynteza dostarczyłaby jedynie około 4% dziennego zapotrzebowania, oszczędzając raptem kilka garści trawy.

Gdybyśmy wyposażyli krowę w panele słoneczne, uzyskali byśmy nieco lepszy wynik. Panele takie mogą być wielokrotnie bardziej wydajne niż fotosynteza. Nie zmieniłoby to jednak istotnie sytuacji.


Zasadniczy problem z zielonymi krowami jest podobnej natury jak problem z samochodami na energię słoneczną — są za małe. Przekrój przez światową populację bydła domowego miałby powierzchnię 2 tysięcy kilometrów kwadratowych. To oznacza, że migrujące krowy, przelatując nad Mazowszem (biologia nie jest moją najmocniejszą stroną) mogłyby pokryć niebo nad Powiatem Ostrołęckim. Cała światowa populacja mogłaby wyprodukować 40 gigawatów mocy (czyli dwa megayody).

Dla porównania, około 3% powierzchni ziemi zajmują uprawy, przechwytując około tysiąc razy więcej energii słonecznej niż bydło domowe. Dlatego wypasanie jest dobrą strategią.

Na zakończenie chciałbym przytoczyć cytat, który znalazłem w publikacji Instytutu Rozwoju Rolnictwa w Cedarze Applied Ruminant Nutrition for Dairy Cows (Żywienie krów mlecznych w praktyce):

    Krowa mleczna w trakcie typowego dnia na pastwisku produkuje 80 do 100 litrów śliny.

Nie ma to nic wspólnego z fotosyntezą. Chciałem się podzielić ciekawostką.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz